Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау

Мұнай газ ісі

Интитуттың магистратура мамандықтары

Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау

Гидрогеология және инженерлік геология

Мұнай-газ ісі

Пайдалы қазба кенорындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері» магистратура бағдарламасы

Институттың докторантура мамандықтары

Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау

Гидрогеология және инженерлік геология

Мұнай-газ ісі

Наверх