Тарихы Мұнай және газ геологиясы кафедрасы 5В070600-геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандықтары бойынша бакалавриат студенттеріне және 6М070600-геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандықтары бойынша магистранттарға білім береді.    Кафедраның негізін алғаш 1961жылы ҚазССР ҒА мүше-корр., геол.-мин. ғыл. докторы, профессор П.Я. Авров қалады.   Кафедраны әр жылдары – 1966 - 1992 ж.ж...
Наверх